Author: saneko_admin

Сидоренко

Описание „Предприятие за опаковки за хранително – вкусовата промишленост по плана „ПЗ Север“, град Бургас“ Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен […]

Аико

Описание „Логистичен център – складова сграда с административно – битова част,   резервоари за противопожарни нужди и КПП“, етапно изграждане: ЕТАП I: Складова сграда – […]

Hrab

Описание „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И АПАРАТУРА ЗА ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ“, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, област Пловдив“  Проектиране, узаконяване, доставка и полагане […]

Орбико

Описание „БАЗА НА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР: ЕТАП 2: ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД; ОФИСНА СГРАДА, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“  Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална […]

Сървис Лоджистикс Костинброд

Описание Костинброд, гр. Костинброд, местност Кладенеца“ Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 1 170 м2 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ […]

Кауфланд

Описание . „Преустройство и разширение на Хипермаркет Кауфланд Перник и паркинг към него по плана на гр.Перник“ Доставка и полагане огнезащитно покритие на метална конструкция; […]

ИПСИ

Описание  „Логистичен център, село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София“  Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия […]

Sky City гр.София

Oписание „Изграждане на нова арка при централен вход и декоративна фасадна обшивка пред фасади северозапад и югозапад на SKY CITY – Търговски и развлекателен център, […]

JYSK гр. Кюстендил

Описание „Магазин за битови стоки по плана на гр.Кюстендил“  Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 850 м2 […]