Голяма епископска Базилика

гр. Пловдив

Извършвани дейности:

 

  • Консервация, реставрация, експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на защитно покритие"  в УПИ I -общ., кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137a по плана на I-ва гр. част, гр. Пловдив, Благоустрояване на уличното пространство между кв.137 и кв.137a и между бул."Цар Борис III Обединител" и кв.137 по плана на I-ва гр. Част
  • Доставка и полагане на пожарозащитно покритие на метална конструкция – 5 000 м2
  • Доставка и полагане на АКЗ

 

 

 

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics