EN

BG

Голяма епископска Базилика

Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие

Благоустрояване на уличното пространство, гр. Пловдив

Възложител:

Фондация Америка за България

Извършвани дейности:

 

  • Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция – 5 000 м2
  • лабораторен доклад за дебелометрия

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics