Кордел

Административно-производствен комплекс на „Кордеел България" ЕАД, гр. София

Извършвани дейности:

 

  • Монтаж на стоманена конструкция - покрив на производствена сграда, подкранови греди - 62 тона.

EN

BG

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics