EN

BG

Магазин Декатлон

Търговски комплекс на две нива и магазин за спортни стоки с паркинг и трафопост, гр. Бургас

Възложител:

Техноремонт Инженеринг ЕООД

Извършвани дейности:

 

  • Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция – 2 000 м2
  • лабораторен доклад за дебелометрия

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics