Магазин Декатлон

гр. Бургас

Извършвани дейности:

 

  • Търговски комплекс на две нива и магазин за спортни стоки, с паркинг и трафопост в УПИ XXXIV, масив 82, местност "Тъмното" (м. "Хайнлъка") землище гр.Бургас, ПИ 07079.2.2660
  • Доставка и полагане на пожарозащитно покритие на метална конструкция – 2 000 м2

 

 

 

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics