Sidorenko

„Предприятие за опаковки за хранително – вкусовата промишленост по плана „ПЗ Север“, град Бургас“

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 1200 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US