Vola Plast

„Предприятие за производство на пластмасови детайли, местност „Стрелбището“, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил с въвеждане в етапност – Етап 1, Етап 2, Етап 3 и  Етап 4“

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 950 м2

Доставка и полагане на връхно покритие – 2000 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Виж още
Products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US