EN

BG

Пожарозащитни бои и покрития

HENSOTHERM®

310 KS indoor | R15 – R60

HENSOTHERM®

410 KS | R15 – R90

HENSOTHERM 310KS indoor | R15 - R60 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за използване в сухи интериорни пространства.

HENSOTHERM 410KS | R15 - R90 система 1C на водна основа, без поддръжка, за използване в интериорни пространства и отворени конструкции.

HENSOTHERM®

310 KS outdoor | R15 – R60

HENSOTHERM®

420 KS | R15 – R120

HENSOTHERM 310KS outdoor | R15 - R60 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за вътрешно / външно ползване.

HENSOTHERM 420KS | R15 - R120 система 1C на водна основа, без поддръжка, за вътрешно ползване.

HENSOTHERM®

320 KS indoor | R15 – R120

HENSOTHERM®

421 KS | R15 – R180

HENSOTHERM 320KS indoor | R15 - R120 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за използване в сухи интериорни пространства.

HENSOTHERM 421KS | R15 - R180 система 1C на водна основа, без поддръжка, за вътрешно ползване.

HENSOTHERM®

320 KS outdoor | R15 – R120

HENSOTHERM 320KS outdoor | R15 - R120 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за вътрешно / външно ползване.

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics