Пожарозащитни бои и покрития

HENSOTHERM®

310 KS indoor | R15 – R60

HENSOTHERM®

410 KS | R15 – R90

HENSOTHERM 310KS indoor | R15 - R60 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за използване в сухи интериорни пространства.

HENSOTHERM 410KS | R15 - R90 система 1C на водна основа, без поддръжка, за използване в интериорни пространства и отворени конструкции.

свали файл

свали файл

HENSOTHERM®

310 KS outdoor | R15 – R60

HENSOTHERM®

420 KS | R15 – R120

HENSOTHERM 310KS outdoor | R15 - R60 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за вътрешно / външно ползване.

HENSOTHERM 420KS | R15 - R120 система 1C на водна основа, без поддръжка, за вътрешно ползване.

свали файл

свали файл

HENSOTHERM®

320 KS indoor | R15 – R120

HENSOTHERM®

421 KS | R15 – R180

HENSOTHERM 320KS indoor | R15 - R120 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за използване в сухи интериорни пространства.

HENSOTHERM 421KS | R15 - R180 система 1C на водна основа, без поддръжка, за вътрешно ползване.

свали файл

свали файл

HENSOTHERM®

320 KS outdoor | R15 – R120

HENSOTHERM 320KS outdoor | R15 - R120 система 1C, основана на разтворители, без поддръжка, за вътрешно / външно ползване.

свали файл

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics