Паралел

Производствена и административна сграда на „Паралел”,  ул. Стара планина, №175, гр. Севлиево

Извършвани дейности:

 

  • Монтаж на стоманени конструкции - покрив и перголи на административна сграда
  • Евакуационни стълби, навеси и КПП за производствената сграда - 43 тона
  • Доставка и монтаж на трапецовидна ламарина - 400 м2

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics