Ротопринт

Печатен център "Ротопринт", село Равно поле,

обл. София

Описание на обекта:

 

Две сгради свързани функционално, като едната е производствена, а другата – административна. Производствената сграда е със стоманена носеща конструкция – 75 тона, състояща се основно от съставни сечения с височина варираща между 300 и 500мм, произведени в цеха на фирмата.

Ограждащите стени и покривното покритие са проектирани от пенополиуретанови панели цвят RAL 9002, производство на Fischer – Германия – 3000м2.

Административната сграда е с два основни етажа и един терасовиден. Конструкцията и е стоманобетонна

с безгредови плочи.

Производствената сграда е изпълнена като първи етап, административната, която в случая е с допълващи функции, като втори етап.

Извършвани дейности:

 

  • Цялостно изграждане на обекта по етапи, както следва:

      - Земни работи

      - Конструктивна част

      - Архитектурна част

      - Сградни съоръжения и инсталации

      - Вертикална планировка

 

РЗП: 3450 кв.м.

EN

BG

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics