Физкултурен салон към

НУ "Христо Ботев"

гр. Елин Пелин

Извършвани дейности:

 

  • Реконструкция и преустройство на училищна сграда и дострояване на към нея в УПИ III-за училище, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин
  • Доставка и полагане на пожарозащитно покритие на метална конструкция – 1 150 м2

 

 

 

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics