EN

BG

Физкултурен салон към НУ "Христо Ботев"

Реконструкция и преустройство на училищна сграда и дострояване на физкултурен салон към нея, гр. Елин Пелин

Възложител:

Интерхолд ЕООД

Извършвани дейности:

 

  • Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция – 1 150 м2
  • лабораторен доклад за дебелометрия

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics