EN

BG

Промишлено и жилищно строителство

 

Сънеко Инженеринг ЕООД е фирма с дългогодишна история с дейност в областта на промишленото и жилищно строителство - производствено и строително - монтажни работи по изграждането на какъвто и да е вид обществени и производствени сгради, халета, складове и еднофамилни къщи.

 

Приоритетите в работата на нашия екип се формират от използването на съвременни технологии и материали.

 

Нашата цел е създаването на продукти с оптимално съотношение между качество и цена, което се постига с обхващане на целия инвестиционен процес, чрез пълен инженеринг.

 

Постигането на тази цел се осъществява благодарение на професионализма, високата квалификация и опитът на персонала на дружеството.

Заготовка и монтаж на метални конструкции

 

Производствената ни база за заготвяне на метални конструкции

е оборудвана с най-съвременна техника и апаратура.

 

В зависимост от проектантските решения и благодарение

на производствените мощности фирмата заготвя конструкции, както от съставни сечения, така и от горещо валцувани или студено огънати профили, отговарящи на европейските норми.

Полагане на пожарозащитни и антикорозионни покрития

 

Прилагаме най-високите стандарти при нанасянето на антикорозионни покрития и набъбващи огнезащитни бои върху стоманени конструкции.

 

СЪНЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не допуска компромиси по отношение спазването на технологията на нанасяне.

 

По време на нанасянето се извършва безразрушителен контрол за определяне дебелините в съответствие с техническата документация.

 

След нанасянето се изготвят протоколи, въз основа на които СЪНЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гарантира изпълнението на проектните показатели и спазването им в съответствие със издадените ЕТО за конкретният продукт.

 

 

Проектиране, узаконяване и лабораторни измервания

 

Проектираме, препроектираме, предлагаме лабораторни измервания и доклади, съдействаме и консултираме за узаконяване в РДПБЗН.

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics