Промишлено и жилищно строителство

 

Сънеко Инженеринг ЕООД е фирма с дългогодишна история с дейност в областта на промишленото и жилищно строителство - производствено и строително - монтажни работи по изграждането на какъвто и да е вид обществени и производствени сгради, халета, складове и еднофамилни къщи.

 

Приоритетите в работата на нашия екип се формират от използването на съвременни технологии и материали.

 

Нашата цел е създаването на продукти с оптимално съотношение между качество и цена, което се постига с обхващане на целия инвестиционен процес, чрез пълен инженеринг.

 

Постигането на тази цел се осъществява благодарение на професионализма, високата квалификация и опитът на персонала на дружеството.

Заготовка и монтаж на метални конструкции

 

Производствената ни база за заготвяне на метални конструкции

е оборудвана с най-съвременна техника и апаратура.

 

В зависимост от проектантските решения и благодарение

на производствените мощности фирмата заготвя конструкции, както от съставни сечения, така и от горещо валцувани или студено огънати профили, отговарящи на европейските норми.

Полагане на пожарозащитни и антикорозионни покрития

 

Прилагаме най-високите стандарти при нанасянето на антикорозионни покрития и набъбващи огнезащитни бои върху стоманени конструкции.

 

СЪНЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не допуска компромиси по отношение спазването на технологията на нанасяне.

 

По време на нанасянето се извършва безразрушителен контрол за определяне дебелините в съответствие с техническата документация.

 

След нанасянето се изготвят протоколи, въз основа на които СЪНЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гарантира изпълнението на проектните показатели и спазването им в съответствие със издадените ЕТО за конкретният продукт.

 

 

Проектиране, узаконяване и лабораторни измервания

 

Проектираме, препроектираме, предлагаме лабораторни измервания и доклади, съдействаме и консултираме за узаконяване в РДПБЗН.

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics