Промишлено и жилищно строителство

 

Сънеко Груп Инженеринг ЕООД е фирма с дългогодишна история с дейност в областта на промишленото и жилищно строителство - производствено и строително - монтажни работи по изграждането на какъвто и да е вид обществени и производствени сгради, халета, складове и еднофамилни къщи.

 

Приоритетите в работата на нашия екип се формират от използването на съвременни технологии и материали.

 

Нашата цел е създаването на продукти с оптимално съотношение между качество и цена, което се постига с обхващане на целия инвестиционен процес, чрез пълен инженеринг.

 

Постигането на тази цел се осъществява благодарение на професионализма, високата квалификация и опитът на персонала на дружеството.

Заготовка и монтаж на метални конструкции

 

Производствената ни база за заготвяне на метални конструкции

е оборудвана с най-съвременна техника и апаратура.

 

В зависимост от проектантските решения и благодарение

на производствените мощности фирмата заготвя конструкции, както от съставни сечения, така и от горещо валцувани или студено огънати профили, отговарящи на европейските норми.

Полагане на пожарозащитни и антикорозионни покрития

 

Прилагаме най-високите стандарти при нанасянето на антикорозионни покрития и набъбващи огнезащитни бои върху стоманени конструкции.

 

СЪНЕКО ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не допуска компромиси по отношение спазването на технологията на нанасяне.

 

По време на нанасянето се извършва безразрушителен контрол за определяне дебелините в съответствие с техническата документация.

 

След нанасянето се изготвят протоколи, въз основа на които СЪНЕКО ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гарантира изпълнението на проектните показатели и спазването им в съответствие със издадените ЕТО за конкретният продукт.

 

 

Проектиране, узаконяване и лабораторни измервания

 

Проектираме, препроектираме, предлагаме лабораторни измервания и доклади, съдействаме и консултираме за узаконяване в РДПБЗН.

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko Group All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics