Градски стадион

„Модернизиране на градски стадион”, част стоманени конструкции, гр.Русе

Извършвани дейности:

 

  • Височинен монтаж на 4 бр. стоманени пилони с височина - 32 м. и надстройка за 46 бр. прожектори, стълби и обслужващи площадки.

Продукти:

Антикорозионни покрития:

RENITHERM грунд EP 61

RENITHERM грунд AK 2

HENSOGRUND 1K AK

HENSOGRUND 1966 E

HENSOGRUND 2K EP

HENSOGRUND AQ

Огнезащитни покрития:

HENSOTHERM® 310 KS indoor

HENSOTHERM® 310 KS outdoor

HENSOTHERM® 320 KS indoor

HENSOTHERM® 320 KS outdoor

HENSOGRUND 2K

HENSOGRUND 2K PU

RENITHERM TC Top Coat

HENSOTOP 2K PU

HENSOTOP SB

HENSOTOP WB

HENSOTHERM® 410 KS

HENSOTHERM® 420 KS

HENSOTHERM® 421 KS

Suneko All Rights Reserved | FACEBOOK | Designed by Twoa Graphics