Автор: saneko_admin

Evans, гр. Петрич

„ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ НА ФИРМА ЕВАНС ЕООД УПИ II-18.5,18.7, м. „Мерата“, землище гр. Петрич, ПИ 56126.18.5 и 56126.18.7“ – ЕВАНС-Петрич Доставка и полагане на […]

Магазин, гр. Хасково

„Магазин за хранителни стоки с топла точка –  обслужващи зони и спомагателни обекти, магазин за промишлени стоки , находящ се в ПИ 710.223, УПИ VI, […]

 Sistem Tehnik, гр. Куклен

„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИАЛНИ ПЕЩИ в УПИ 40467.11.610 – производствена и складова дейност, кв.11, м-ст „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен“ – […]

Billa, гр. Благоевград

„БИЛЛА МАРКЕТ – ГР. БЛАГОЕВГРАД И ПОДПОРНА СТЕНА, находящи се в УПИ IІІ – 621.99, кв. 1 по плана на ІХ-ти и Х-ти микрорайон – […]

Аgro Food Leader 2

„Пристройка към съществуваща сгрда ПИ 87375.514.3.5 с височина до 14,50м за „Предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство […]

Service Logistics 2

„РАЗШИРЕНИЕ на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в ПИ 38978.27.121 по КККР на гр.Костинброд, м.Кладенеца“ – СЪРВИЗ ЛОДЖИСТИКС 2  – Костинброд Доставка и полагане на огнезащитно покритие на […]

Ritail park, Карлово

„Търговски комплекс „Ритейл Парк Карлово“ УПИ III-503.698-магазин и общ. обслужване кв. 110 по УП на гр. Карлово, обл. Пловдив“ – Ритейл Парк Карлово Проектиране, узаконяване, […]

Lidl, Равно поле

„ЛИДЛ Равно поле -„Преустройство и разширяване на склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки –  с. Равно поле, ул. Трети март №1″“– ЛИДЛ […]

bg_BG