Автор: saneko_admin

Ритейл парк, Перник Плаза

„Ритейл Парк Перник Плаза“, находящ се в гр. Перник, ул. Сини Вир, в следните поземлени имоти: Поземлен имот 55871.507.900, квартал 600, парцел VІ, Поземлен имот […]

Логистичен център ИПСИ 5

„Логистичен център“ в УПИ XLIII – 19 – „за ПСДОДО“, (с идентификатор по КККР 52012.200.618), кв. 80 по плана на село Гара Елин Пелин, землище […]

Складова база – Пазарджик

„Сграда със складово предназначение № 3, УПИ VI – 97 за производство и услуги, кв. 1, гр. Пазарджик“  Доставка и полагане на огнезащитно покритие на […]

Търговски център – Разлог

„ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР В УПИ XXII ПИ 61813.750.467, В КВ. 136А, ГР. РАЗЛОГ, ОБЩИНА РАЗЛОГ“  Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; […]

Aspasia, гр. София

„Склад за безалкохолни напитки с административна част и водоплътна изгребна яма“ в ПИ с идентификатор 68134.4355.2304, отреден за УПИ III-1983, кв. 9 по плана на […]

Фантастико Младост 4, гр. София

„Хипермаркет Фантастико F12, с адрес: гр. София, м. „ж.к Младост 4“, ул. Ал. Паскалев“ – Фантастико Младост 4 Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно […]

Ритейл парк – Димитровград

„ТЪРГОВСКА СГРАДА  С МАГАЗИНИ И ОТКРИТ ПАРКИНГ В  УПИ I за търговска дейност и озеленяване, кв.6  по плана  гр. Димитровград“ – Ритейл Парк – Димитровград […]

Teletek Electronics, гр. София

„ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОНИКА СЪС СКЛАДОВА И АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ В УПИ II-2012 В ПИ ПО КККР 68134.1379.2055, КВ. 3, М. „ВОЕННА РАМПА – ЗАПАД“, РАЙОН […]

bg_BG