Категория: Uncategorized

Lidl, Карлово

„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово“ – ЛИДЛ – Карлово Проектиране, […]

Казино

„Развлекателен комплекс – Хотел, казино, ресторанти, търговски площи, СПА център, паркинги и подземни резервоари с УПИ I 648, 657, 659, кв.31, находящ се в м. […]

Хотел Hilton, София

„РЕНОВАЦИЯ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ХОТЕЛ „ХИЛТЪН“ – СОФИЯ, представляващ хотелски комплекс с административен адрес: гр. София, общ. Столична, р-н „Триадица“, бул. […]

Ритейл парк, Перник Плаза

„Ритейл Парк Перник Плаза“, находящ се в гр. Перник, ул. Сини Вир, в следните поземлени имоти: Поземлен имот 55871.507.900, квартал 600, парцел VІ, Поземлен имот […]

Логистичен център ИПСИ 5

„Логистичен център“ в УПИ XLIII – 19 – „за ПСДОДО“, (с идентификатор по КККР 52012.200.618), кв. 80 по плана на село Гара Елин Пелин, землище […]

Складова база – Пазарджик

„Сграда със складово предназначение № 3, УПИ VI – 97 за производство и услуги, кв. 1, гр. Пазарджик“  Доставка и полагане на огнезащитно покритие на […]

Търговски център – Разлог

„ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР В УПИ XXII ПИ 61813.750.467, В КВ. 136А, ГР. РАЗЛОГ, ОБЩИНА РАЗЛОГ“  Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; […]

Aspasia, гр. София

„Склад за безалкохолни напитки с административна част и водоплътна изгребна яма“ в ПИ с идентификатор 68134.4355.2304, отреден за УПИ III-1983, кв. 9 по плана на […]

bg_BG