Category: Uncategorized

Тева, гр.Троян

ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ КРЕМОВЕ – ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА на адрес в гр. Троян 5600, ул. „Крайречна“ № 1” – TEVA Проектиране, узаконяване, доставка […]

Ритайл парк, гр. Горна Оряховица

РИТЕЙЛ ПАРК – МАГАЗИНИ с ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, По плана на р-н „Север“ гр. Горна Оряховица – Магазин JYSK и Магазин KAM/DM Проектиране, узаконяване, доставка и […]

Отобок, гр. Благоевград

Производствена и административна сграда по плана на Промишлена зона, Благоевград, допълващо застрояване – дизел генератор – гр. Блаовград – OTOBOK Проектиране, узаконяване, доставка и полагане […]

Одело, гр. Куклен

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА №2, КЪМ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, Община Куклен, област Пловдивска“ – ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ […]

Катек, гр. Съединение, област Пловдив

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – КАТЕК   Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие […]

Кемет, гр. Кюстендил

Разширение на съществуващ цех за кондензатори и техните елементи – КЕМЕТ  България, по плана за регулация и застрояване, гр. Кюстендил – КЕМЕТ Проектиране, узаконяване, доставка […]

Хале, с. Мусачево, общ. Елин Пелин

СКЛАДОВА БАЗА ЕТАП III, Местоположение: с. Мусачево, община Елин Пелин“ – СКЛАДОВА БАЗА МУСАЧЕВО Доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 700 […]

Dreams trans Божурище

ЛОГИСТИЧНА БАЗА, М.СПОРТНОТО,СЕЛО ГУРМАЗОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ; Подобекти: ЕТАП I – ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД №2“ – ДРИЙМС ТРАНС  Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по […]

DHL Слатина, гр. София

Логистична база със спомагателни помещения на DHL FREIGHT BULGARIA, м. „СПЗ Слатина север“, гр. София – DHL Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие […]

Billa гр. Банско

 БИЛЛА МАРКЕТ – ГР. БАНСКО, ПО ПЛАНА НА ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО – BILLA Доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 1 100 […]

en_US