Fantastico Bankya

 „Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро/зона а консумация; гишета за битови услуги, аптека и паркинг, м. гр. Банкя – ЦГЧ, кв. „Изгрев“ 

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 2 000 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БС  КОНСТРУКЦИЯ АД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US