Fantastico Manastirski livadi (Sofia)

Oписание

„Магазин за хранителни и битови стоки с топла точка, зона за консумация, подземен гараж с помещение за шахтов трафопост, допълващо застрояване – покритие на рампа за подземен гараж и ограда по индивидуален проект, с височина до 2.20м, изцяло в имота на Възложителя – I етап, м. „Манастирски ливади – Запад“, район Витоша“ 

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 1 690 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Виж още
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US