Office 1 с.Равно поле, Елин Пелин

„ПРИСТРОЯВАНЕ (БЛOK B) КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧНА БАЗА (БЛOK А), ПАРКИНГ, КАБИНА ЗА ОХРАНА, ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОР, РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ – „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОФИС МЕБЕЛИ“, КВ. 11, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“ – OFFICE 1

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция – 4 250 м2; 

Доставка и монтаж на пожарозащитни плоскости – 380 м2; 

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US