Морски бои и грундове

Products

Marine Enamel

Marine Enamel е висококачествено, съхнещо на въздух емайлно финишно покритие.

Marine Primer

Marine Primer е  базиран на специално подбрани алкидни смоли и антикорозионни пигменти.

Pure Epoxy Primer

Pure Epoxy Primer е двукомпонентен, готов за смесване, полиамидно третиран, епоксиден промишлен цинков фосфат грунд, несъдържащ хромат и оловни пигменти.

Smaltopox Enamel

Той е готова за смесване, 2-компонентна, полиамидно втвърдена, индустриална боя на базата на епихлорхидрин – бисфенолова епоксидна смола.

More of Smaltolin S.A. products
Industrial paints by Smaltolin S.A.
en_US