Продукти

Hensotherm
HENSOTHERM – покритията осигуряват огнезащита на строителни конструкции и специализирани технологични съоръжения за период до 180 минути.
HENSOTHERM – покритията гарантират номинална ефективност на огнезащита на строителни конструкции и специализирани технологични съоръжения за период над 30 години, при условия на интериор и екстериор, съгласно ETAG № 018-2.
HENSOTHERM – покритията гарантират ефективна антикорозионна защита на строителни конструкции и специализирани технологични съоръжения за период до 30 години, в съответствие с критериите на DIN EN 13501-2, EN 13381-8, BS 5493.

HENSOTHERM – покритията осигуряват огнезащитата на строителни конструкции и специализирани съоръжения в съответствие с критериите на:

ISO 834 (условия на Стандартен пожар и условия на въглеводороден пожар)

DIN EN 13381-8

ETA №20/1228

ETA №20/1231

ETA №20/1230

ETA №20/1229

– ЕТА №20/1259

Основни продукти
bg_BG