Аико

„Логистичен център – складова сграда с административно – битова част,   резервоари за противопожарни нужди и КПП“, етапно изграждане: ЕТАП I: Складова сграда – тяло A с административно-битова част, резервоари за противопожарни нужни и КПП; м. „Спорното“, с. Гурмазово, Община „Божурище“ 

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на                    метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 4 000 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US