Billa гр. Банско

 БИЛЛА МАРКЕТ – ГР. БАНСКО, ПО ПЛАНА НА ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО – BILLA Доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 1 100 м2;  Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция – 1 100 м2;  Лабораторен доклад за дебелометрия ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАЛКАНСТРОЙ КК ООД
Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US