Billa, гр. Благоевград

„БИЛЛА МАРКЕТ – ГР. БЛАГОЕВГРАД И ПОДПОРНА СТЕНА, находящи се в УПИ IІІ – 621.99, кв. 1 по плана на ІХ-ти и Х-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.99 по кадастралната карта на Благоевград“ – BILLA Blagoevgrad

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция, доклад „Дебелометрия“ – 590 м2

Доставка и полагане на АКЗ финиш – 590 м2

CONTRACTOR: BALKANSTROY KK OOD

Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US