Казино

Развлекателен комплекс – Хотел, казино, ресторанти, търговски площи, СПА център, паркинги и подземни резервоари с УПИ I 648, 657, 659, кв.31, находящ се в м. „Кючук Чеир“, с. Капитан Андреево, община Свиленград – Блокове A, B и C

Проектиране, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция, доклад „Дебелометрия“ – 6 100 м2;

Доставка и полагане на АКЗ финиш – 940 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БиСи ИНДЪСТРИС” ЕOOД

Блок А - Б
Блок Б Дебаркадер
Блок С
See more
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US