Хале, с. Мусачево, общ. Елин Пелин

СКЛАДОВА БАЗА ЕТАП III, Местоположение: с. Мусачево, община Елин Пелин“ – СКЛАДОВА БАЗА МУСАЧЕВО

Доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 700 м2; 

Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция – 280 м2; 

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПОЛИ И СИН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US