„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И АПАРАТУРА ЗА ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ“, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, област Пловдив“

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 2000 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US