„Логистичен център, село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София“

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД / ИПСИ-2 ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US