JYSK Kyustendil

„Магазин за битови стоки по плана на гр.Кюстендил“

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 850 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТРОИТЕЛНА ФИРМА – РИЛА ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US