Катек, гр. Съединение, област Пловдив

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – КАТЕК  

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 2 985 м2; 

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US