Kaufland

„Преустройство и разширение на Хипермаркет Кауфланд Перник и паркинг към него по плана на гр.Перник“

Доставка и полагане огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 760 м2;

Доставка и полагане на АКЗ на метална конструкция

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US