Кемет, гр. Кюстендил

Разширение на съществуващ цех за кондензатори и техните елементи – КЕМЕТ  България, по плана за регулация и застрояване, гр. Кюстендил – КЕМЕТ

 

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция; Доставка и монтаж на пожарозащитни плоскости; Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция

Лабораторен доклад за дебелометрия.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US