Одело, гр. Куклен

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА №2, КЪМ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, Община Куклен, област Пловдивска“ – ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 1010 м2;

Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция – 1010 м2;

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАТУР ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US