Orbico

„БАЗА НА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР: ЕТАП 2: ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД; ОФИСНА СГРАДА, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 3250 м2; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US