Отобок, гр. Благоевград

Производствена и административна сграда по плана на Промишлена зона, Благоевград, допълващо застрояване – дизел генератор – гр. Блаовград – OTOBOK

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 6000 м2; 

Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция – 360 м2; 

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US