Сървис Лоджистикс Костинброд

Костинброд, гр. Костинброд, местност Кладенеца“

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция; лабораторен доклад за дебелометрия – 1 170 м2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАРАЖ КОНСТРАКШЪН ЕООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US