Service Logistics 2

РАЗШИРЕНИЕ на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в ПИ 38978.27.121 по КККР на гр.Костинброд, м.Кладенеца – СЪРВИЗ ЛОДЖИСТИКС 2  – Костинброд

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция, доклад „Дебелометрия“ – 1 670 м2;

CONTRACTOR: BARAJ CONSTRUCTION LTD

See more
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US