Sky City гр.София

„Изграждане на нова арка при централен вход и декоративна фасадна обшивка пред фасади северозапад и югозапад на SKY CITY – Търговски и развлекателен център, УПИ VII, кв.95в, м. Хр. Смирненски – Слатина, гр. София“

Доставка и полагане на огнезащитно покритие на метална конструкция – 410 м2.

Доставка и монтаж на пожарозащитни плоскости – 150 м2.

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Виж още
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US