Тева, гр.Троян

ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ КРЕМОВЕ – ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА на адрес в гр. Троян 5600, ул. „Крайречна“ № 1” – TEVA

Проектиране, узаконяване, доставка и полагане на огнезащитно покритие по метална конструкция – 800 м2; 

Доставка и полагане на АКЗ финиш по метална конструкция 

Лабораторен доклад за дебелометрия

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИКС-КОНСТРЪКШЪН ООД

Аnother Projects
Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US