Категория: Uncategorized

Аgro Food Leader 2

„Пристройка към съществуваща сгрда ПИ 87375.514.3.5 с височина до 14,50м за „Предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство […]

Service Logistics 2

„РАЗШИРЕНИЕ на ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР в ПИ 38978.27.121 по КККР на гр.Костинброд, м.Кладенеца“ – СЪРВИЗ ЛОДЖИСТИКС 2  – Костинброд Доставка и полагане на огнезащитно покритие на […]

Ritail park, Карлово

„Търговски комплекс „Ритейл Парк Карлово“ УПИ III-503.698-магазин и общ. обслужване кв. 110 по УП на гр. Карлово, обл. Пловдив“ – Ритейл Парк Карлово Проектиране, узаконяване, […]

Lidl, Равно поле

„ЛИДЛ Равно поле -„Преустройство и разширяване на склад за готова продукция, пакетирани хранителни и нехранителни стоки –  с. Равно поле, ул. Трети март №1″“– ЛИДЛ […]

Lidl, Карлово

„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово“ – ЛИДЛ – Карлово Проектиране, […]

Казино

„Развлекателен комплекс – Хотел, казино, ресторанти, търговски площи, СПА център, паркинги и подземни резервоари с УПИ I 648, 657, 659, кв.31, находящ се в м. […]

Хотел Hilton, София

„РЕНОВАЦИЯ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ХОТЕЛ „ХИЛТЪН“ – СОФИЯ, представляващ хотелски комплекс с административен адрес: гр. София, общ. Столична, р-н „Триадица“, бул. […]

Ритейл парк, Перник Плаза

„Ритейл Парк Перник Плаза“, находящ се в гр. Перник, ул. Сини Вир, в следните поземлени имоти: Поземлен имот 55871.507.900, квартал 600, парцел VІ, Поземлен имот […]

Логистичен център ИПСИ 5

„Логистичен център“ в УПИ XLIII – 19 – „за ПСДОДО“, (с идентификатор по КККР 52012.200.618), кв. 80 по плана на село Гара Елин Пелин, землище […]

bg_BG